เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์

พัฒนาครู พัฒนาคน เพื่อการพัฒนาประเทศ

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Professional Learning Community

ครูเพื่อศิษย์ : สนุกกับเรียนในศตวรรษที่ ๒๑

cover_learningbook4

ครูเพื่อศิษย์ : สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑

ผู้เขียน : ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ตุลาคม ๒๕๕๖

(ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้ที่นี่)

 

จับภาพ "โรงเรียนบ้านกุดเสถียร"

จับภาพ "โรงเรียนบ้านกุดเสถียร"

อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

การจัดการศึกษาบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน” โดยทีมวิจัยโรงเรียนบ้านกุดเสถียร ด้วยทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นแรงจูงใจที่ทำให้คณะทำงานจากมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ออกเดินทางไปติดตามเยี่ยมชมและจับภาพรูปแบบการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนบ้านกุดเสถียร ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556

 

Read more...
 

จับภาพ "ครูสุนันท์ พันธ์สมบูรณ์"

ครูสุรนันท์  พันธ์สมบูรณ์
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อำเภอไทรงาม  จ. กำแพงเพชร

สอนชีววิทยาให้ตอบโจทย์ตัวชี้วัดและทักษะชีวิต

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีนักเรียนชาย-หญิงทั้งหมดประมาณ 375 คน ครู 20 คน แต่ละระดับชั้นแบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องละประมาณ 30 คน

 

Read more...
 

จับภาพ “วิธีจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย” โรงเรียนบ้านนาแก้ว

จับภาพ “วิธีจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย”

โรงเรียนบ้านนาแก้ว อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

 

ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2556 เป็นช่วงเวลาที่คณะทำงานจากมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมและจับภาพกระบวนการเรียนรู้ของครูและนักเรียนที่โรงเรียนบ้านนาแก้ว อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยสิ่งที่ดึงดูดความสนใจให้เราเดินทางไกลจากกรุงเทพมหานครสู่ดินแดนเกือบสุดปลายด้ามขวานครั้งนี้ เพราะมีเรื่องเล่าขานถึงรูปแบบการเรียนรู้ของโรงเรียนแห่งนี้ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ของทั้งครูและเด็กไปพร้อมๆ กัน ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ที่เรียกว่า “กระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน”

Read more...
 

จับภาพ "ครูเพ็ญศรี ใจกล้า"

 

จับภาพ “ครูเพ็ญศรี  ใจกล้า”  

จากห้องเรียนสู่ชุมชน: เส้นทางการเรียนรู้ของครูและศิษย์

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

      เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 คณะทำงานจากมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายและปลายทางคือการไปจับภาพกระบวนการเรียนรู้ของครูคือ “อาจารย์เพ็ญศรี ใจกล้า” และศิษย์คือ นักเรียน “กลุ่มฮักนะเชียงยืน” ที่โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 3

วรรคทอง

Slide6_crop.jpg

Facebook-ติดตามเรา

activity-image

สมัครสมาชิก Group mails

    

Gotoknow

  

ครูเพื่อศิษย์อยู่ที่นี่


View ครูเพื่อศิษย์ in a larger map

เอกสารเพื่อเรียนรู้

วิดิโอแนะนำ

ขอเชิญชมวิดิทัศน์เรื่อง วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดทำโดย มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ซึ่งได้รับการสนับสนันุนจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม และนพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ได้ให้ทัศนะถึงการเรียนรู้ของเด็กในยุคนี้อย่างน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

 

{youtube}2hz15t6Zao0{/youtube}

หนังสือแนะนำ

   

   
    อ่านหนังสือตัวอย่าง ....
    เพลินพัฒนาโมเดล 
    เรียบเรียงโดย วิมลศรี ศุษิลวรณ์

    ครูเพื่อศิษย์ ส่งความสุขสู่คุณภาพการศึกษา2556  
   "ครูเพื่อศิษย์ : 
    ส่งความสุขสู่คุณภาพการศึกษา
    ๒๕๕๖" 
    ผู้แต่ง : ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช

    
     วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์
     ในศตวรรษที่ ๒๑ 
     ผู้แต่ง : วิจารณ์ พานิช

    

     ทักษะแห่งอนาคตใหม่ :
     การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
     แปลจาก 21st Century Skills :
       Rethinking How Students Learn 
       (Editors: James Bellanca and Ron Brandt)

     โดยสำนักพิมพ์ Open Worlds